• جلسه هماهنگی های شهرستانی شهرسراب حمام به ریاست فرماندارمحترم آقای رضاییان ومعاون عمرانی فرمانداری خانم دکترامرایی،بخشدارمرکزی آقای بابک امرایی ودهیارواعضای شورای اسلامی سراب حمام درسالن شهدای فرمانداری برگزارگردیددراین جلسه درخصوص تاسیس شهرداری ومواردقانونی مرتبط به این شهر بحث وگفتگوصورت گرفت .b_300_0_16777215_00_images_4444.jpgb_300_0_16777215_00_images_8888.jpgت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید