2856
1
مقبره خليل اكبر
 مقبره خليل اكبر
مقبره خليل اكبر بر روي تپه اي طبيعي قرارداد اهالي آنرا خليل كر نيز مي گويند. نام صاحب مقبره سازنده و باني آن بر چهار چوب در قديمي به طور برجسته كنده شده است كه قطعات آن از يكديگر جدا شده اند. با اين وجود بعضي از صاحب نظران بر اين باورند كه خليل اكبر يكي از پيشوايان مذهبي است كه او را بابا گفته اند. بناي مقبره خليل اكبر داراي يك گنبد خانه با پلان مربع و يك ورودي الحاقي در قسمت شرقي آن است گنبد بر روي هشت طاق به شكل مخروطي با ارتفاع 10متر به صورت دو جداره و از آجر ساخته شده است . مصالح بنا قلوه سنگهاي طبيعي است كه به وفور در منطقه يافت ميشود و همراه با ملاط گچ استفاده شده است . روي گنبد از آستري گچي پوشيده شده است. اين مقبره كه در قرن ششم هجري قمري و در دوره ي خوارزمشاهيان بنا شده است در روستاي خليل اكبر در منطقه ميانكوه شرقي شهرستان پلدختر قرار دارد كه سالانه گردشگران زيادي را به اين منطقه مي كشاند.
 
 
 
 
 
 
1393/11/14
Powered by DorsaPortal