2881
1
غار كوگان
 غار كوگان

اين غار شگفت انگيز نمونه اي است از آثار معماري صخره اي كه به وسيلۀ دست بشر در ديوارۀ كوه كوگان كنده شده است. اين غار در 45 كيلومتري جنوب خرم آباد و شرق شهرستان پلدختر واقع شده است. ورودي غار بصورت چهار گوش در اندازه 2,50 در 2,20 متر است و به سمت شمال باز مي شود غار شامل دو طبقه مي باشد طبقه اول چهار اتاق و فضاهاي مرتبط به هم تشكيل شده است . طبقه دوم غار حدوداً 3,4 متر بالاتر از كف قسمت اول غار است . غار كوگان داراي اطاقهاي دست كند تو در تويي است كه در روزگاران دوره اشكاني و پيش از آن مورد استفادۀ بشر بوده است. با توجه به آثار به يادگار مانده از جمله محرابه ها، آبدان ها و ديگر نشانه هاي معماري اين اثر را به آيين مهر هم نسبت مي دهند. مساحت كلي فضاهاي تعبيه شده غار حدود 281 متر مربع است . از نكات قابل تأمل در اين غار مخازن آب در داخل اتاقهاست. اين غار به شماره 2660 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

دسترسي به اين غار از طريق شهر خرم آباد به سمت آزاد راه جنوب (خرم آباد – پل زال) با طي 35 كيلومتر و رسيدن به كاروانسراي پشت تنگ چمشك و از آنجا با عبور از جادۀ فرعي به سمت غار و روستاي كوگان (3 كيلومتر) امكانپذير است.

 
 
 
 
 
 
 
 
1393/11/14
Powered by DorsaPortal