3612
1
فرمانداران پيشين
 رديف نام و نام خانوادگي
 تاريخ شروع
 تاريخ خاتمه
 سمت
1
سيد رحيم كاظمي
1373/03/24
1376/02/16
فرماندار
2
علي مرادي
1376/02/16
1378/02/25فرماندار
3
والي محمودي
1378/02/25
1382/02/27
فرماندار
4
ابراهيم عليپوريان
1382/02/271384/10/17فرماندار
5
گودرز نظري
1384/10/171387/07/07فرماندار
6
شهروز يوسفي فر
1387/07/07
1388/06/07
فرماندار
7
حسينعلي دهقان
1388/06/07
1388/08/20
سرپرست
8
فريدون رشيدي
1388/08/20
1393/02/06
فرماندار
9
قدرت اله ترابي نژآد
1393/02/06
94/06/31
فرماندار
10
نورالدين درمنان
94/06/31
95/07/29
فرماندار
 11 نعمت اله دستياري
 95/07/29  فرماندار
 
2019/08/17
Powered by DorsaPortal